MEMOrg Instrumente pentru traducători folosește cookies pentru o utilizare mai eficientă a dicționarului și a catalogului.
Cont nou Login
MEMOrg :: Instrumente pentru traducători
Dicţionar online Articole și comunicate de presă Memorie de traducere online Catalog traducători Contor de cuvinte şi pagini
Termeni şi condiţii de utilizare MEMOrg
 
Definiţii
În limitele prezentului document, sunt aplicabile următoarele definiţii şi abrevieri:
- termeni şi condiţii de utilizare, prescurtat termeni, reprezintă toate restricţiile, limitările, condiţiile şi notificările emise de către administratorul site-ului pentru utilizarea corectă şi legală a site-ului www.memorg.com
- MEMOrg reprezintă marca MEMOrg, domeniul top-level MEMOrg.com, baza de date pe care este conceput MEMorg, inclusiv toate textele care compun memoria de traducere, şi întreaga platformă software care face funcţional site-ul www.MEMOrg.com
- SC Serious Business 2003 SRL, societate românească cu capital integral privat, pe scurt Serious Business, este administratorul şi proprietarul de drept al MEMOrg.
- Un segment partajat reprezintă o succesiune de cuvinte şi/sau alte caractere, redactate într-o anumită limbă care este rezultat în creării unui proiect de traducere cu caracteristica "Terminologie partajată".
- O echivalenţă terminologică reprezintă o legătură cu anumite caracteristici între două segmente redactate în limbi diferite.
 
Înregistrare şi acces
În versiunea 2.0, accesul în MEMOrg se realizează pe bază de invitaţie de la un membru existent sau prin crearea unui cont nou, conform procedurii de înregistrare.
Invitaţiile sunt generate de utilizatorii existenţi ai MEMOrg. Prin această măsură se urmăreşte obţinerea unei calităţi ridicate a memoriei de traducere.
Un utilizator are disponibil un maxim de cinci invitaţii pe care le poate transmite prin e-mail direct din MEMOrg, de preferinţă, către traducători cu experienţă minimă de 3 ani.
După acceptarea invitaţiei, utilizatorul trebuie să completeze un CV, care va fi ulterior validat de către Serious Business.
Memoria de traducere, modulul de căutare în memorie precum şi glosarele terminologice vor fi disponibile noului utilizator numai după validarea CV-ului acestuia.
 
Drepturi de utilizare
Serious Business poate acorda dreptul de utilizare asupra MEMOrg oricărei persoane juridice sau fizice, din România sau din orice altă ţară conform:
- politicii de promovare a MEMOrg
- intereselor conjuncturale sau constrângerilor legale
- obiectivelor de afaceri pe termen scurt sau lung ale Serious Business
Întrucât unul dintre obiectivele stabilite pentru MEMOrg este acela de a deveni cea mai importantă comunitate online de traducători, în etapele preliminare sau imediat următoare lansării sistemului, Serious Business va acorda drept de utilizare asupra MEMOrg cu prioritate traducătorilor, respectiv acelor persoane fizice sau juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul traducerilor.
Dreptul de utilizare:
- este garantat fiecărui utilizator pe perioada valabilităţii contului individual,
- poate fi limitat sau anulat în situaţii care ţin de calitatea echivalenţelor terminologice introduse de utilizator sau de politica de promovare sau confidenţialitate a MEMOrg.
 
Drepturi de autor
Drepturile de autor asupra MEMOrg sunt în proprietatea Serious Business.
Utilizarea memoriei de traducere, a glosarelor terminologice sau a căutărilor în memoria de traducere de către un utilizator, transferă acelui utilizator dreptul de folosinţă asupra textelor rezultate fără ca Serious Business să solicite pentru aceasta plata unor taxe suplimentare.
În versiunea 2.0, Serious Business poate utiliza întreaga bază de date, respectiv toate traducerile şi echivalenţele dintre segmente conform cu interesele de afaceri pe care şi le-a fixat.
Utilizatorul se obligă să nu introducă în MEMOrg informaţii care fac obiectul dreptului de autor al unui terţ, fără acordul explicit al acestuia. În caz contrar, utilizatorul va suporta toate consecinţele legale ale acestui fapt, Serious Business fiind exonerată de orice răspundere.
 
English | Despre MEMOrg | Termeni şi condiţii | Sitemap | Confidențialitate | Contact
 © 2008-2021